World Sunlight Map

About Me

My photo
Västernorrlands län, Sweden
Likes to play discgolf in my spare time, a member of HDGK.Is a very active discgolfer in the summer. To be sponsored and travel around the world and play discgolf is my biggest dream.

Sunday, February 22, 2009

Vad är överstabil och understabil?

Alla discar har olika flyktvägar och flyger olika långt .Discar som är understabila dras ått höger för en högerhänt backhand kastare och vänster för en vänsterhänt backhand kastare.Överstabila discar dras åt vänster för en högerhänt- och höger för en vänsterhänt backhand kastare.Discar som är stabila går hyfsat rakt för både höger- och vänsterhänta backhand kastare.Ett minus framför betyder att discen är understabil,är det inget minus framför är discen överstabil och står det bara en nolla är discen stabil.

No comments:

Post a Comment