World Sunlight Map

About Me

My photo
Västernorrlands län, Sweden
Likes to play discgolf in my spare time, a member of HDGK.Is a very active discgolfer in the summer. To be sponsored and travel around the world and play discgolf is my biggest dream.

Friday, February 20, 2009

Valkyrie

Valkyrie 164g i DX material , den disc som har kastats längst i världen av Christian Sandström ,hela 250meter=ca.820,21feet.
Jag har knappt tränat discgolf i 4 år och jag kan bara komma upp till längder under 140m=ca.460 feet.Jag har en i 175 gram och jag måst slänga den ganska högt för att komma upp i högre längder,hittills har jag bara kommit upp till 100 meter för att den svänger på tok för mycket åt höger fast jag slänger ganska högt.tror att jag ska kasta den ännu högre så det blir en fin och lång S-kurva som slutar med mycket glid.
Valkyrie
Valkyrie 164g in DX material, the disc that has been thrown the longest in the world by Christian Sandström, whole 250meter = ca.820, 21feet. I have barely trained discgolf in 4 years and I can only reach lengths around 140m = ca.460 feet.I have a Valkyrie in 175 gram and I had to throw it quite high to reach higher lengths, so far, I have only come up to 100 meters because it turn far too much to the right,even though I threw quite high .think I should throw it even higher so it creates a nice and long s-curve that ends with much glide.

No comments:

Post a Comment