World Sunlight Map

About Me

My photo
Västernorrlands län, Sweden
Likes to play discgolf in my spare time, a member of HDGK.Is a very active discgolfer in the summer. To be sponsored and travel around the world and play discgolf is my biggest dream.

Sunday, March 22, 2009

Hur gör man en disc som flyger långt?

För att göra en disc som flyger långt tror jag att den behöver en mindre diameter ca.20cm(mindre diameter gör så discen lättare får mer spinn).Discen behöver också ha en ganska låg vikt ca.165gram(låg vikt gör så man kan göra större S-kurvor ,lägre vikt framkallar också mer glid).Discen borde också vara svagt understabil(svänger höger) ca.-1.Om jag skulle göra en egen "maximum distance driver" skulle jag kalla den "FALCON".
How to make a disc that flies far?

To make a disc that flies far, I think it needs a smaller diameter ca.20cm (smaller diameter will cause the disc to get more spin). The disc also needs to have a relatively low weight ca.165gram (low weight produces greater S curves, lower weight produces more glide). The disc should also be understable (turn right) ca-1.If I would make a "maximum distance driver" I would call it "Falcon"

No comments:

Post a Comment