World Sunlight Map

About Me

My photo
Västernorrlands län, Sweden
Likes to play discgolf in my spare time, a member of HDGK.Is a very active discgolfer in the summer. To be sponsored and travel around the world and play discgolf is my biggest dream.

Wednesday, March 11, 2009

Lite om DISCGOLF

Discgolfens spelidé är densamma som för vanlig slaggolf: att på så få kast som möjligt klara av en bana med ett antal hål. Men istället för att svinga en klubba kastar man en disc och hålen man ska träffa består av en metallställning med en rund korg och kedjor som hänger ovanför korgen. Kedjorna bromsar upp discen och låter den sedan falla ner i korgen. En bana består vanligtvis av 9 eller 18 hål. Idealresultatet för ett hål kallas "par". I Sverige finns ca. 70 banor, från Ystad till Luleå, vanligtvis i park- eller skogsmiljö. De allra flesta banor är gratis att spela på men ett fåtal betalbanor finns också. Den första betalbanan i Sverige och kanske också den mest kända är Järva Disc Golf Park i Stockholm. I norra Sverige finns Terminalen i Skellefteå.
Varför heter det inte Frisbeegolf?
Därför att föremålet man kastar inte har så mycket gemensamt med mack-frisbees eller liknande för parken och stranden utan har en utpräglad disc-karaktär: tunga, små och en låg profil.
Mer om spelet
Utkast görs från en bestämd plats som avgränsas av en utkastplanka. Ansatsens underlag är vanligtvis betong eller grus. När man skall göra sitt andra kast markerar man sitt läge med en minidisc i framkanten av utkastdiscens placering sett i riktning mot hålet.
Det är alltid den som är längst ifrån korgen som börjar kasta. De andra spelarna skall då helst befinna sig bakom den som skall kasta. Vid nästa hål utgår kastordningen från föregående håls resultat och den som har lägst resultat börjar kasta.
För att variera hålen kan man använda sig av dog-leg, vilket innebär tex. att man måste runda ett visst träd innan man kastar mot målet. Använd räknekort för att notera hur många kast varje deltagare får på resepektive hål Spela i grupper om ungefär 4 personer. >> ladda ner räknekort

No comments:

Post a Comment