World Sunlight Map

About Me

My photo
Västernorrlands län, Sweden
Likes to play discgolf in my spare time, a member of HDGK.Is a very active discgolfer in the summer. To be sponsored and travel around the world and play discgolf is my biggest dream.

Wednesday, March 25, 2009

hur högt/långt jag slänger vissa discar


Valkyrie: 122 meter
BUZZZ: 120 meter
Destroyer:160 meter
Tryck på bilden för att få en större bild.
den svarta linjen är Christian sandströms valkyrie kast på 250 meter.

No comments:

Post a Comment